ฟันซ้อน (Crowding) คืออะไร?

 

 

ฟันซ้อนเป็นภาวะที่ฟันไม่สามารถงอกตรงและพอดีกับกรามได้เนื่องจากไม่มีพื้นที่เพียงพอกับขนาดของฟันที่ขึ้นมาใหม่ ฟันที่ขึ้นมาไม่เรียงตัวตรงตามแนวขากรรไกร จึงทำให้เกิดการซ้อนกับฟันซี่อื่น ๆ

 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีฟันซ้อน?

Journal of Orthodontic Science ได้กล่าวถึงฟันซ้อนว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบฟันที่พบมากที่สุดในโลก เพราะสามารถมองเห็นได้ง่าย ปรากฎทั้งในรูปแบบที่บิดเบี้ยวและเรียงไม่ตรง ซึ่งส่งผลต่อทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน

 

สาเหตุของฟันซ้อนคืออะไร?

จากข้อมูลของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศออสเตรเลีย  โดยส่วนใหญ่ฟันซ้อนมักเกิดจากพันธุกรรม  ซึ่งมีสาเหตุจากการมีขากรรไกรที่เล็กเกินกว่าที่จะรองรับฟันทั้งชุด หรือ การที่ขากรรไกรไม่ได้วางตัวตามแนวที่ถูกต้อง ส่งผลเกิดการกระจุกตัวของเบ้าฟัน เมื่อฟันขึ้นจึงเกิดการซ้อนและเกยทับ

 

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีพฤติกรรมบางอย่างส่งผลให้ฟันไม่เรียงตัวตามแนวที่ถูกต้อง เช่น การดูดนิ้ว การใช้ลิ้นดันฟัน รวมไปถึงการดูแลรักษาช่องปากที่ไม่เหมาะสม ก็ยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดฟันซ้อนได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ เช่น

  1. การสูญเสียฟันก่อนวัยอันควร
  2. ฟันน้ำนมที่ยังอยู่ค้างมากจนเกินไป (วัยเด็ก)
  3. ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับฟันมาตั้งแต่กำเนิด

 

ระดับความรุนแรงของฟันซ้อน