Clients Say

Review

รีวิวจากผู้ใช้งานจริงที่มั่นใจให้เราดูแลรอยยิ้ม

ตอนนี้ยิ้มได้อย่างมั่นใจมากขึ้น และสุขภาพดีขึ้นเพราะ ClearCorrect เปลี่ยนรอยยิ้มของผมให้มั่นใจมากขึ้นกว่าเดิม จากที่มีปัญหาสุขภาพฟันมาบดบังความมั่นใจมาเป็นระยะเวลานาน ตอนนี้เหมือนมีชีวิตใหม่ ที่เสริมด้วยความมั่นใจที่มากขึ้นกว่าเดิม

Boom Pranot

ตั้งแต่ได้จัดฟันใสกับ ClearCorrect รู้สึกได้ว่าตัวเองยิ้มให้กับผู้คนมากกว่าที่ผู้คนยิ้มให้เรา มันคงเป็นเพราะความมั่นใจที่มากยิ่งขึ้นเมื่อรู้สึกว่ายิ้มได้อย่างมั่นใจ

Luke T.

มันรู้สึกดีมากๆเมื่อรู้ว่าการสวมใสที่จัดฟันใส ClearCorrect ไม่สามารถทำให้ใครเห็นได้ว่าเราจัดฟันอยู่ รวมถึงตัวเราเองก็ยังไม่สังเกตเลยด้วยซ้ำ มันใส่จริงๆ

Ava S.

ClearCorrect พัฒนาจากความเชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรม ทำให้ง่ายต่อการรักษาคนไข้มากกว่าการใส่เหล็กจัดฟันธรรมดา

Dr.ly T. Mar, Orthodontist

ตอนนี้ยิ้มได้อย่างมั่นใจมากขึ้น และสุขภาพดีขึ้นเพราะ ClearCorrect เปลี่ยนรอยยิ้มของผมให้มั่นใจมากขึ้นกว่าเดิม จากที่มีปัญหาสุขภาพฟันมาบดบังความมั่นใจมาเป็นระยะเวลานาน ตอนนี้เหมือนมีชีวิตใหม่ ที่เสริมด้วยความมั่นใจที่มากขึ้นกว่าเดิม

Boom Pranot

ตั้งแต่ได้จัดฟันใสกับ ClearCorrect รู้สึกได้ว่าตัวเองยิ้มให้กับผู้คนมากกว่าที่ผู้คนยิ้มให้เรา มันคงเป็นเพราะความมั่นใจที่มากยิ่งขึ้นเมื่อรู้สึกว่ายิ้มได้อย่างมั่นใจ

Luke T.

มันรู้สึกดีมากๆเมื่อรู้ว่าการสวมใสที่จัดฟันใส ClearCorrect ไม่สามารถทำให้ใครเห็นได้ว่าเราจัดฟันอยู่ รวมถึงตัวเราเองก็ยังไม่สังเกตเลยด้วยซ้ำ มันใส่จริงๆ

Ava S.

ClearCorrect พัฒนาจากความเชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรม ทำให้ง่ายต่อการรักษาคนไข้มากกว่าการใส่เหล็กจัดฟันธรรมดา

Dr.ly T. Mar, Orthodontist

ตอนนี้ยิ้มได้อย่างมั่นใจมากขึ้น และสุขภาพดีขึ้นเพราะ ClearCorrect เปลี่ยนรอยยิ้มของผมให้มั่นใจมากขึ้นกว่าเดิม จากที่มีปัญหาสุขภาพฟันมาบดบังความมั่นใจมาเป็นระยะเวลานาน ตอนนี้เหมือนมีชีวิตใหม่ ที่เสริมด้วยความมั่นใจที่มากขึ้นกว่าเดิม

Boom Pranot

ตั้งแต่ได้จัดฟันใสกับ ClearCorrect รู้สึกได้ว่าตัวเองยิ้มให้กับผู้คนมากกว่าที่ผู้คนยิ้มให้เรา มันคงเป็นเพราะความมั่นใจที่มากยิ่งขึ้นเมื่อรู้สึกว่ายิ้มได้อย่างมั่นใจ

Luke T.

มันรู้สึกดีมากๆเมื่อรู้ว่าการสวมใสที่จัดฟันใส ClearCorrect ไม่สามารถทำให้ใครเห็นได้ว่าเราจัดฟันอยู่ รวมถึงตัวเราเองก็ยังไม่สังเกตเลยด้วยซ้ำ มันใส่จริงๆ

Ava S.

ClearCorrect พัฒนาจากความเชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรม ทำให้ง่ายต่อการรักษาคนไข้มากกว่าการใส่เหล็กจัดฟันธรรมดา

Dr.ly T. Mar, Orthodontist

CONTACT FORM

รับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดฟันแบบใส ClearCorrect เราจะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลกับคุณโดยตรงโดยเร็วที่สุด